• poradíme pri riešení vodohospodárskych stavbieb a technických zariadení budov
    MÁME DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI

Vitajte v BDL consult, s.r.o

Sme projekčná, konzultačná a inžinierska kancelária, špecializujeme sa v odbore vodohospodárskych stavieb a technických zariadení budov.

Sme členom Asociácie čistiarenských expertov SR (AČE), 

Technickej komisie TK 1 - Vodovody a kanalizácie, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 

Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

Dodávame všetky stupne projektovej dokumentácie vodovodov, kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, vnútroareálových rozvodov, napojení nehnuteľností na verejné siete a riešení technických zariadení budov. Primárne sa venujeme projektovaniu logistických centier, väčších komerčných a obytných objektov, individuálnej bytovej výstavbe, verejným inžinierskym sieťam a objektom na nich

Viac
Misia spoločnosti

BDL consult je projekčná, konzultačná a inžinierska kancelária, ktorá poskytuje zákazníkovi komplexné riešenia v oblasti vodného hospodárstva a technických zariadení budov. Kladie silný dôraz na ekológiu, ekonomiku návrhu a technické spracovanie podľa platnej legislatívy a príslušných technických noriem.

Najnovšie projekty

Stručný zoznam našich referencií

Viac

Oslovte náš kolektív skúsených projektantov a inžinierov!

Napíšte nám Zavolajte nám