• poradíme pri riešení vodohospodárskych stavbieb a riešení vnútorných rozvodov ZTI
    MÁME DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI

Vitajte v BDL consult, s.r.o

Sme projekčná, poradenská a konzultačná kancelária, špecializujeme sa v odbore vodohospodárskych stavieb a zdravotechniky.

Dodávame všetky stupne projektovej dokumentácie vodovodov, kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, vnútroareálových rozvodov, napojení nehnuteľností na verejné siete a riešení vnútorných rozvodov zdravotechniky v rámci objektov. Taktiež sa venujeme nakladaniu s dažďovými vodami a riešeniu vodozádržných opatrení. Zabezpečujeme návrh vsakovacích objektov, retenčných nádrží, čerpacích staníc splaškových a dažďových vôd a požiarnych čerpacích staníc.

Viac
Profil spoločnosti

V roku 1939 založil vo Viedni Dipl. Ing. Dr. Rudolf Pönninger inžiniersku kanceláriu, ktorá bola neskôr premenovaná na Büro Dr. Lengyel ZT GmbH. V roku 2010 sme uzavreli dohodu o spolupráci a partnerstve a na Slovensku vznikla spoločnosť BDL consult, s.r.o. Firmu tvorí kolektív skúsených inžinierov a projektantov. V súčasnosti je kancelária BDL Consult aktívna na Slovensku, v Rakúsku a Maďarsku.

Najnovšie projekty

Stručný zoznam našich referencií

Viac

Oslovte náš kolektív skúsených projektantov a inžinierov!

Napíšte nám Zavolajte nám