• poradíme pri vodohospodárskych stavbách
    MÁME MEDZINÁRODNÉ SKÚSENOSTI

Vitajte v BDL consult, s.r.o

Sme projekčná, poradenská a konzultačná kancelária, špecializujeme sa v odbore vodohospodárskych stavieb.

Dodávame všetky stupne projektovej dokumentácie vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, ale aj vnútroareálových rozvodov a napojení nehnuteľností na verejné siete. Zabezpečujeme návrh vsakovacích objektov, retenčných nádrží, čerpacích staníc splaškových a dažďových vôd a požiarnych čerpacích staníc.

Viac
Profil spoločnosti

V roku 1939 založil vo Viedni Dipl. Ing. Dr. Rudolf Pönninger inžiniersku kanceláriu, ktorá bola neskôr premenovaná na Büro Dr. Lengyel ZT GmbH. V roku 2010 sme uzavreli dohodu o spolupráci a partnerstve a na Slovensku vznikla spoločnosť BDL consult, s.r.o. Firmu tvorí kolektív skúsených inžinierov a projektantov, ktorých vedie technický riaditeľ Ing. Zoltán Samarjay. V súčasnosti je kancelária BDL Consult aktívna na Slovensku, v Rakúsku a Maďarsku.

Najnovšie projekty

Stručný zoznam našich realizácií

Viac

Oslovte náš kolektív skúsených projektantov a inžinierov!

Napíšte nám Zavolajte nám