Certifikáty

Ing. Patrik Čeginik

Evidenčné č.: 6634 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
Podkategória: 424 vodohospodárske stavby

 

Ing. Zuzana Scholtzová

Evidenčné č.: 5593 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
     
Evidenčné č.: 5593 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
Podkategória: 424 vodohospodárske stavby

 

Napíšte nám Zavolajte nám