Certifikáty

Ing. Patrik Čeginik

Člen technickej komisie TK 1 Vodovody a kanalizácie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobnictvo Slovenskej republiky

Evidenčné č.:  6634  Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória:  A2  Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
Podkategória:  220  vodohospodárske stavby
     
Evidenčné č.:  6634  Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória:  I2  Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
Podkategória:  424  vodohospodárske stavby

 

 

Ing. Zuzana Scholtzová

Evidenčné č.:  5593  Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória:  I4  Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Podkategória:  510  zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
     
Evidenčné č.:  5593  Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória:  I2  Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
Podkategória:  424  vodohospodárske stavby

 

Napíšte nám Zavolajte nám