O nás

Vitajte v BDL consult, s.r.o

Sme projekčná, poradenská a konzultačná spoločnosť v odbore vodohospodárskych stavieb.
Dodávame všetky stupne projektovej dokumentácie vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, ale aj vnútroareálových rozvodov a napojení nehnuteľností na verejné siete 
a riešení vnútorných rozvodov zdravotechniky v rámci objektov. Zabezpečujeme návrh vsakovacích objektov, retenčných nádrží, čerpacích staníc splaškových a dažďových vôd a požiarnych čerpacích staníc.

Profil Spoločnosti

V roku 1939 založil vo Viedni Dipl. Ing. Dr. Rudolf Pönninger inžiniersku kanceláriu, ktorá bola neskôr premenovaná na Büro Dr. Lengyel ZT GmbH. V roku 2010 sme uzavreli dohodu o spolupráci a partnerstve a na Slovensku vznikla spoločnosť BDL consult, s.r.o. Firmu tvorí kolektív skúsených inžinierov a projektantov, ktorých vedie technický riaditeľ Ing. Patrik Čeginik. V súčasnosti je kancelária BDL Consult aktívna na Slovensku, v Rakúsku a Maďarsku.

Napíšte nám Zavolajte nám