Referencie

LBG ARÉNA - MULTIFUNKČNÁ ŠPORTOVÁ HALA, DUR, DSP, RPD, TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA

Hečkova ulica
Bratislava – MČ Rača, SR

Časť PD
IO 06 Prekládka verejného vodovodu
K – Vodovodná prípojka
K1 – IO 01A Vodovodná prípojka DN150
K2 – I0 01B Vŕtaná studňa pre úžitkovú vodu
L – Kanalizačná prípojka
L1 – IO 02A Splašková kanalizačná prípojka
L2 – IO 02B Dažďová kanalizačná prípojka

MEVIS Slovakia - VÝROBNÝ AREÁL, DUR, DSP, RPD

Ulica Vicenzy
Šamorín, SR

Časť PD
SO 08 Prípojka vody a areálový rozvod vody
SO 08.1 Prípojka vody
SO 08.2 Areálový rozvod pitnej vody
SO 08.3 Areálový rozvod požiarnej vody
SO 09 Splašková kanalizácia
SO 10 Dažďová kanalizácia
SO 10.1 Dažďová kanalizácia – zaolejované vody
SO 10.2 Dažďová kanalizácia – čisté vody
SO 10.3 Vsakovacie zariadenie

NAŠE ĎALŠIE PROJEKTY

Obchodné centrum - BA Panónska – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, RPD 2019
Vodovod – Jakovany – vodojem – DSP 2019
Obchodné centrum - Skalica – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, RPD 2019
Administratívno-prevádzková budova v areáli Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. – Práznovce – čistiareň odpadových vôd, výtlak do odpadového kanála, DSP 2019
Atletický štadión ul. Československej armády – Martin – Rozvody dažďovej kanalizácie z atletickej dráhy + retenčná nádrž, čerpacia stanica, výustný objekt, vodovodná prípojka, RPD 2019
Rekonštrukcia námestia v Modranke – Trnava – vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, preložka verejného vodovodu, dažďová kanalizácia, DSP 2019
Obytný súbor Pod vŕškami – Bratislava, Záhorská Bystrica – vodovodná prípojka, prípojky splaškovej a dažďovej kanalizácie, DSP 2016, 2018, RPD 2018
ZŠ a MŠ Vančurova 38 – Trnava – odvedenie dažďových vôd, DSP 2018
Jaguar Land Rover – Priemyselný park Nitra – odvodnenie ciest, RPD 2017
Zohor – Logistické a konsignačné centrum – ČOV, DUR, DSP 2017
FC DAC 1904 – Akadémia, Dunajská Streda - nakladanie s dažďovými vodami, vsakovanie – DSP 2017
Aglomerácia Levice – Odvedenie a čistenie odpadových vôd tekovský región I – ČOV Horša, DSP, RPD 2016
Lakeside Park Phase II – Bratislava, DSP 2016, RPD 2017
Výstavba obytných domov – Jarovce-východ. Požiarne nádrže, RPD 2016
Logistický park P3 Lozorno. ČOV, DSP 2016
Vaillant III – rozšírenie výrobného areálu – Trenčianske Stankovce, DUR, DSP 2016
Svederník ČOV, DSP 2015
Rekonštrukcia vodovodného potrubia. Bernolákovo – Senec. DSP 2014
Priemyselný park Šamorín. Výrobný areál MEVIS Slovakia, DUR , DSP, RPD 2014
Distribučno-skladový areál MED-ART Banská Bystrica. Požiarna čerpacia stanica, RPD 2013
TAP 200 – Turňa nad Bodvou – Vodovod, Kanalizácia, ČOV, DSP 2013
ELSTER Stará Turá - Požiarna čerpacia stanica. RPD 2012
BURGMAIER Banská Bystrica - Požiarna čerpacia stanica. RPD 2012
Hypermarket Tesco - Veľký Meder, DSP 2011, RPD 2012
Competence Center Schindler – Dunajská Streda, DUR, DSP, RPD 2012
Priemyselný park Veľký Meder, RPD 2011
Obytný súbor Boháčky – Technická infraštruktúra - Bratislava, Záhorská Bystrica. DSP, RPD 2011
Montážno - kompletačná hala Schindler – Dunajská Streda, DSP 2010, RPD 2011
Obchodné centrum Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava – Mlynská dolina, Bratislava – Podunajské Biskupice, Brezno, Dolný Kubín, Košice, Lučenec, Malacky, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Sabinov, Šamorín, Topoľčany Ústí nad Labem, Zlaté Moravce
Výpočty vsakovania a retencie pre iných projektantov

Napíšte nám Zavolajte nám