Certifikáty

Sme členmi

Ing. Patrik Čeginik

Člen technickej komisie TK 1 Vodovody a kanalizácie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobnictvo Slovenskej republiky

Evidenčné č.: 6634 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
Podkategória: 220 vodohospodárske stavby

Evidenčné č.: 6634 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
Podkategória: 424 vodohospodárske stavby

Ing. Zuzana Scholtzová

Evidenčné č.: 5593 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie

Evidenčné č.: 5593 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
Podkategória: 424 vodohospodárske stavby