O nás

Profil Spoločnosti

V roku 1939 založil vo Viedni Dipl. Ing. Dr. Rudolf Pönninger inžiniersku kanceláriu, ktorá bola neskôr premenovaná na Büro Dr. Lengyel ZT GmbH. V roku 2010 sme uzavreli dohodu o spolupráci a partnerstve a na Slovensku vznikla spoločnosť BDL consult, s.r.o. Firmu tvorí kolektív skúsených inžinierov a projektantov. Pri riešení náročnejších technických úloh naša firma spolupracuje s vedeckými pracovníkmi našich univerzít a s rozsiahlou sieťou odborníkov súvisiacich profesií.

Sme členom Asociácie čistiarenských expertov SR (AČE),

Technickej komisie TK 1 – Vodovody a kanalizácie, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,

Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

Misia

BDL consult je projekčná, konzultačná a inžinierska kancelária, ktorá poskytuje zákazníkovi komplexné riešenia v oblasti vodného hospodárstva a technických zariadení budov. Kladie silný dôraz na ekológiu, ekonomiku návrhu a technické spracovanie podľa platnej legislatívy a príslušných technických noriem.

Vízia
Spoločnosť BDL consult je jednotka na trhu v projekčnej, konzultačnej a inžinierskej činnosti, ktorá poskytuje zákazníkovi najefektívnejšie riešenia na najnáročnejšie úlohy v oblasti svojho pôsobenia.

Hodnoty
• Zodpovednosť
• Odbornosť
• Profesionalita
• Efektivita
• Spolupráca

Galéria