Služby

BDL consult, s.r.o. poskytuje služby projektanta a konzultanta pre všetky stupne projektovej dokumentácie od podkladov pre územné konanie po realizačné projekty.

Projekčné a konzultačné služby poskytuje BDL consult, s.r.o. pre nasledovné oblasti:

 

Čistenie odpadových vôd:

 

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine:

  • vypracovanie hydrogeologického posudku, zameranie územia,
  • spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
  • vypracovanie jednotlivých príloh pre podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

 

Hospodárenie s dažďovou vodou:

  • návrh vsakovania zrážkových vôd z povrchového odtoku,
  • návrh retenčných nádrží,
  • návrh zariadení na využívanie dažďovej vody,
  • výpočet vsakovania pre projektantov,
  • výpočet retencie pre projektantov.

 

Vodovody:

 

Stokové siete:

 

Napíšte nám Zavolajte nám